Släktnamnet Larsen

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Larsen som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Larsen

Namn Född Död
Hedvig Margaret Larsen 1925 1998
Marius Larsen - -
Leif Erik Larsen 1958 -
Ejnar Larsen 1924 2006
Eva Marie Larsen 1956 -
Emil Johan Herman Larsen 1897 1960
Inger Petrea Larsen 1867 1952
John Larsen Mjeldem 1836 1880
Josefine Bertine Larsen 1867 1900
Anna Lorentze Larsen 1873 1959
Oskar Larsen 1860 -
Oluf Larsen 1857 -
Lars Larsen 1803 1882
Elias Larsen 1855 -
Elias Larsen 1855 -
Ellen Johanna Larsen Brocks 1881 1961
Johannes Larsen - -
Tina Schrewelius Larsen - -
Gunner Dirk Larsen - -
Agnes Karine Larsen Harbækvold 1920 1983
Per Kristian Larsen Harbækvold 1917 1917
Martin Edvard Larsen Harbækvold 1912 1987
Eva Birgitta Larsen 1927 1997
Lars Olof Larsen Harbækvold 1891 -
Anna Brita Larsen Harbækvold 1894 -
Lisa Margareta Larsen Harbækvold 1888 -
Sara Katarina Larsen Harbækvold 1885 -
Erik Petter Larsen Harbækvold 1883 1946
Helge Arnfinn Larsen 1924 2020
Maria Josephine Larsen 1980 -
Lars Christian Larsen 1975 -
Annika Helena Larsen 1972 -
Martin Ingvar Larsen 1946 -
Karna Johanne Larsen 1927 -
Hans Peter August Larsen 1901 1987
Rasmus Peder Larsen 1870 1936
Larsen 1940 1940
Catherine Ruth Larsen 1941 2010
Charles Newell Larsen 1919 1989
Arland Larsen 1901 1983
Anders Larsen 1757 -
Per Larsen 1756 -
Ole Larsen 1752 1836
Åsa Pernilla Larsen 1970 -
Henri Mattias Larsen 1980 -
Pierre Andreas Larsen 1973 -
Linda Maria Terese Larsen 1968 -
Per Martin Thomas Larsen 1973 -
Inga-Lill Larsen 1941 -
Mats-Anders Larsen 1956 -
Bengt Ove Larsen 1950 -
Per-Olov Larsen 1948 -
Henry Sture Larsen 1918 2000
Ruth Vera Larsen 1924 1985
Ragnvald Adolf Larsen 1884 -
Eva Holst Larsen 1920 -
Käthi Nora Lucia Larsen 1903 1987

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Larsen eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning