Personer med namnet Lantz

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lantz som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Lantz

Namn Född Död
Lars Henrik Nilsson Lantz 1817 1857
Mona Annicka Lantz 1970 -
Eva Kristina Lantz 1962 -
Jenny Ingegerd Lantz 1964 -
Lisa Lantz - -
Lars Andreas Joakim Lantz 1991 -
Göte Robin Patrik Lantz 1993 -
Lars Nicklas Lantz 1966 -
Lars Jonas Lantz 1973 -
Lars Olof Ingemar Lantz 1944 -
Tage Holger Lantz 1912 -
Hjalmar Tycho Lantz 1910 1972
Evy Hulda Gottfrida Lantz 1908 -
Hjalmar Gottfrid Andersson Lantz 1885 -
Lars Erik Kenneth Lantz 1967 -
Jack Erik Georg Lantz 1937 -
Otto Erik Lantz 1872 -
Adolf Fredrik Lantz 1870 -
Gustav Edvard Lantz 1868 -
Karl August Lantz 1864 -
Maria Albertina Lantz 1861 -
Per Johan Lantz 1860 -
Per August Lantz 1829 1911
Kristina Elisabet Lantz 1875 1950
Jan Ingmar Lantz 1956 2006
Inge Bertil Lennart Lantz 1923 2006
Bengt Arne Lantz 1946 -
Lars Göran Lantz 1945 -
Inga Birgit Lantz 1937 -
Bror Hugo Lantz 1911 -
Per Axel Månsson Lantz Kjell 1809 1863

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Lantz eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning