Personer med namnet Laestander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Laestander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Laestander

Namn Född Död
Anna Barbara Olofsdotter Laestander 1700 1771
David Olofsson Laestander 1773 1759
Anna Cajsa Olofsdotter Laestander Wallström 1779 1804
Brita Christina Laestander 1771 -
Adam Laestander 1768 -
Mårten Olofsson Laestander 1764 -
Johan Olofsson Laestander 1767 -
Olof Olofsson Laestander 1765 -
Lars Olofsson Laestander 1763 1840
Anna Barbara Olofsdotter Laestander 1761 -
Gertrud Margareta Laestander 1769 1856
Olof Laestander 1737 1797
Nils Johannesson Laestander 1661 1706
Anders Johannesson Laestander 1658 1743
Petter Olofsson Laestander 1712 -
Lars Olofsson Laestander 1701 1782
Sofia Olofsdotter Laestander 1706 -
Olof Johannesson Laestander 1672 1765
Anna Barbro Olofsdotter Laestander 1700 1771

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Laestander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning