Släktnamnet Lachonius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Lachonius som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Lachonius

Namn Född Död
Jakob Lachonius 1694 -
Elisabet Lachonius 1680 -
Katarina Lachonius 1680 1703
Johannes Petri Lachonius 1642 1708
Lars Niklas Lachonius 1769 1771
Jakobina Benedikta Lachonius 1775 -
Susanna Maria Lachonius 1773 1774
Lars Niklas Lachonius 1772 -
Jakob Benjamin Lachonius 1734 1774
Metta Lachonius 1728 1754
Bengt Lachonius 1727 1795
Lars Lachonius 1724 -
Per Lachonius 1722 -
Anna Elisabet Lachonius 1717 1788
Peter Lachonius 1715 1717
Katarina Lachonius 1713 1791
Lars Lachonius 1685 1736
Lars Lachonius 1767 -
Johannes Lachonius 1720 1785
Katarina Lachonius 1770 1838

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Lachonius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning