Personer med namnet Kyle

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kyle som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kyle

Namn Född Död
Gabriel Kyle 1680 -
Hans Kyle 1677 1706
Gabriel Kyle 1653 1683
Hedvig Margareta Kyle 1655 -
Claes Kyle 1647 1648
Beata Kyle - -
Kristina Kyle - 1720
Elsa Kyle 1645 -
Hillevi Margareta Kyle 1641 1682
Anna Vendela Kyle 1645 -
Katarina Kyle 1642 1699
Didrik Kyle 1638 1658
Claes Kyle - 1637
Hedvig Margareta Kyle 1629 -
Hillevi Kyle 1628 1641
Maria Kyle 1627 1697
Sigrid Kyle - -
Elsa Kyle 1615 1682
Märta Kyle 1605 -
Anna Kyle 1610 1664
Elisabet Kyle 1615 1652
Karin Kyle - -
Hans Kyle 1599 -
Gabriel Kyle 1605 1644
Beata Kyle 1598 1672
Margareta Kyle - -
Ingrid Kyle - -
Kerstin Claesdotter Kyle - -
Claes Kyle 1420 -
Påvel Kyle - -
Albrekt Kyle - -
Johan Kyle - -
Herman Kyle 1365 -
Herman Claesson Kyle 1460 -
Anna Kyle - -
Johan Kyle 1450 1492
Claes Kyle 1410 -
Johan Kyle - -
Katarina Kyle - -
Göran Kyle - -
Erik Kyle - -
Påvel Kyle 1450 -
Anna Kyle - -
Ingrid Kyle 1520 -
Sigrid Kyle 1515 -
Karin Kyle 1530 -
Claes Kyle 1475 -
Karin Kyle - -
Erik Kyle 1570 -
Hans Kyle 1525 1583
Anna Kyle 1605 1652
Hans Kyle 1605 1659
Claes Hansson Kyle 1580 1610
Margareta Kyle 1610 1658

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kyle eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.