Personer med namnet Kylander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kylander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kylander

Namn Född Död
Sven August Petersson Kylander 1844 1888
Haquinus Andreae Kylander 1607 1669
Maria Elisabet Kylander 1717 1785
Nils Kylander 1713 1761
Claes Kylander 1712 1777
Johan Kylander 1705 1769
Haquinus Petri Kylander 1674 1719
Laurentius Jonae Kylander 1599 1678
Jakob Olof Kylander - -
Olaus Nicolai Kylander 1615 1675
Anna Larsdotter Kylander 1665 1698
Maria Kylander 1695 1708
Kerstin Kylander 1691 1748
Margareta Kylander 1687 -
Daniel Kylander 1651 1727
Joel Kylander 1610 -
Samuel Kylander 1608 -
Brita Kylander 1602 1629
Maria Kylander 1600 1645
Jonas Nicolai Kylander 1566 1630
Daniel Kylander - -
Daniel Kylander 1611 1641
Katarina Kylander 1640 1706
Johannes Andreæ Kylander 1643 1684
Andreas Andreæ Kylander 1655 1725
Andreas Andori Kylander 1605 1679
Märta Anna Erika Kylander 1878 1959
Anna Andersdotter Kylander 1664 1724

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kylander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.