Personer med namnet Kuylenstierna

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kuylenstierna som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kuylenstierna

Namn Född Död
Vilhelm Kuylenstierna 1693 1749
Nils Erik Vilhelm Kuylenstierna 1849 1915
Vilhelm Julius Kuylenstierna 1764 1832
Anna Hedvig Vilhelmina Kuylenstierna 1862 1918
Charlotta Elisabet Kuylenstierna 1860 1860
Erik Gottlob Claes Kuylenstierna 1858 1888
Lovisa Maria Gustava Kuylenstierna 1856 1857
Sofie Katarina Fredrika Kuylenstierna 1855 1932
Claes Samuel Zakarias Kuylenstierna 1822 1898
Axel Fredrik Kuylenstierna 1799 1841
Johan Vilhelm Kuylenstierna 1822 1881
Marie Louise Charlotte Kuylenstierna 1818 1903
Maria Amalia Karolina Kuylenstierna 1846 1900
Marta Elisabet Kuylenstierna 1791 1849
Otto Vilhelm Kuylenstierna 1793 1871
Karl Jesper Kuylenstierna 1744 1827
Johan Vilhelmsson Kuylenstierna 1662 1746
Maria Johanna Kuylenstierna 1704 1787
Johan Kuylenstierna 1698 1775
Charlotta Vilhelmina Kuylenstierna 1852 1928

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kuylenstierna eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.