Personer med namnet Kullendorff

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kullendorff som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kullendorff

Namn Född Död
Per-Olof Teodor Kullendorff 1953 -
Gerd Anna-Sigrid Kullendorff 1948 -
Nils Anders Gustaf Kullendorff 1945 -
Nils Johan Gussar Kullendorff 1952 -
Bengt Jonas Gunnar Kullendorff 1951 -
Karin Marianne Cecilia Kullendorff 1948 -
Kerstin Margareta Elisabet Kullendorff 1945 -
Carl-Magnus Kullendorff 1944 -
Gustaf Adolf Kullendorff 1910 1994
Erik Torvald Gottfrid Kullendorff 1953 -
Eva Anne-Marie Elisabet Kullendorff 1950 -
Karin Ingegerd Cecilia Kullendorff 1948 -
Nils Erik Magnus Kullendorff 1909 1996
Gunnar Teodor Kullendorff 1914 1993
Teodor Elof Kullendorff 1870 1945

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kullendorff eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning