Personer med namnet Kruuse

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kruuse som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kruuse

Namn Född Död
Henning Adam Kruuse 1695 1717
Sofia Charlotta Kruuse 1688 1746
Virginia Kristina Kruuse 1690 1747
Karl Kruuse - -
Adolf Kruuse - -
Axel Kruuse - 1708
Johan Abraham Kruuse 1681 1706
Elsa Kristina Kruuse 1700 1772
Brita Vendela Kruuse 1696 -
Jakob Johan Kruuse 1690 1709
Juliana Charlotta Kruuse 1692 1737
Sofia Kruuse 1689 1737
Karl Gustav Kruuse 1686 1688
Kristina Eleonora Kruuse 1684 1684
Helena Elisabet Kruuse 1695 1736
Henning Kruuse 1593 -
Hedvig Kruuse 1683 -
Kristina Charlotta Kruuse 1660 1716
Henning Adolf Kruuse 1654 1712
Johan Kruuse 1650 1705
Hans Abraham Kruuse 1626 1688
Vilhelmina Johanna Kruuse 1694 -
Johan Gustav Kruuse 1693 1693
Katarina Kruuse 1691 1762
Anna Charlotta Kruuse 1689 1766
Lunetta Maria Kruuse 1688 1728
Margareta Beata Kruuse 1687 1776
David Malkolm Kruuse 1686 1750
Brita Katarina Kruuse 1680 1715
Karl Gustav Kruuse 1655 1710
Karl Magnus Kruuse 1739 1804
Hedvig Karolina Kruuse 1733 1797
Beata Vilhelmina Kruuse 1731 1812
Anna Charlotta Kruuse 1729 1795
Hans Jakob Kruuse 1696 1742
Johanna Jakobina Kruuse 1741 1802

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kruuse eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning