Personer med namnet Kronstedt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kronstedt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kronstedt

Namn Född Död
Hans Ralf Kronstedt 1926 -
Rut Ingeborg Kronstedt 1920 -
Alvar Erland Kronstedt 1918 -
Karin Margareta Kronstedt 1912 -
Gunnar Vilhelm Kronstedt 1907 -
Per Gunnar Vilhelm Kronstedt 1949 -
Sven Daniel Kronstedt 1915 2003
Ester Gunnila Kronstedt 1897 1976
Jonas Emil Kronstedt 1892 -
Johan Adolf Kronstedt 1887 1891
Emma Susanna Kronstedt 1884 1888
Emma Gunilla Kronstedt 1883 1883
Johan Olof Vihelm Kronstedt 1880 1948
Julia Selima Kronstedt 1877 -
Kristina Alexandra Kronstedt 1875 1925
Sven Olofsson Kronstedt 1848 1918

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kronstedt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning