Personer med namnet Krok

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Krok som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Krok

Namn Född Död
Johan Peter Krok 1790 -
Ingeborg Gudmundsdotter Krok 1610 -
Rakel Krok - -
Elisabet Davidsdotter Krok 1625 -
Sara Krok 1621 -
Karolina Gudmundsdotter Krok 1585 -
Karin Gudmundsdotter Krok - 1627
Petrus Krok 1575 -
Petrus Krok 1510 -
Davidus Gudmundi Krok 1570 1653
Gudmundus Petri Krok 1540 1609
Malin Krok 1612 1698
Nicolaus Gudmundi Krok 1575 1646
Sven Fritiof Valdermar Krok 1910 -
Knut Fritiof Krok 1883 -
Nils Jönsson Krok 1585 1655
Katarina Krok 1585 -
Maria Krok 1670 -
Israel Krok 1640 1677
Anna Nilsdotter Krok 1635 -
Gudmund Nilsson Krok 1614 1663
Erik Mårtensson Krok 1675 -
Margareta Krok 1724 1788

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Krok eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning