Personer med namnet Kreuger

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kreuger som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kreuger

Namn Född Död
Gustaf Olof Kreuger 1898 1980
Sven Johan Kreuger 1891 1967
Peter Kreuger 1758 1807
Ulrika Elisabet Kreuger 1824 1854
Erik Lorentz Kreuger 1823 -
Johan August Kreuger 1821 1897
Anders Lorentz Kreuger 1791 1859
Fredrik Emil Kreuger 1858 -
Per Fredrik Kreuger 1857 1879
Karolina Maria Kreuger 1856 -
Per Henrik Kreuger 1855 1889
Karl Filip Kreuger 1854 -
Axel Edvard Kreuger 1850 -
Oskar Lorentz Kreuger 1848 -
Hilma Amalia Kreuger 1847 -
Per Edvard Kreuger 1820 1894
Ebba Sigrid Matilda Kreuger 1856 1913
Karl Kristian Kreuger 1803 1865
Britta Kreuger 1891 1985
Greta Kreuger 1889 -
Dia Kreuger 1886 1887
Torsten Kreuger 1884 -
Helga Kreuger 1878 1969
Ingrid Kreuger 1877 -
Ernst August Kreuger 1852 1946
Ivar Kreuger 1880 1932

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kreuger eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning