Personer med namnet Kreij

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kreij som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kreij

Namn Född Död
Ingrid Birgitta Kreij 1944 -
Anna Helena Kreij 1812 1892
Johan Kreij 1710 -
Johanna Fredrika Kreij 1770 -
Otto Gustav Kreij 1743 1788
Ottiliana Vilhelmina Kreij 1822 1822
Karolina Ulrika Kreij 1818 -
Eva Gustava Kreij 1815 -
Karl Fabian Kreij 1813 -
Otto Ludvig Kreij 1810 -
Sofia Charlotta Kreij 1808 -
Gustav Otto Kreij 1776 1856
Emma Lovisa Kreij 1864 1864
Selma Vilhelmina Kreij 1859 1875
Hilda Maria Andreetta Kreij 1852 1914
Bror Reinhold Kreij 1820 1874
Berta Karolina Kreij 1856 1948

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kreij eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning