Personer med namnet Kocken

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kocken som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kocken

Namn Född Död
Birgitta Helena Kocken 1729 1788
Agneta Kristina Kocken 1726 -
Isak Kocken 1723 1800
Samuel Johan Kocken 1717 1760
Otto Magnus Kocken 1772 -
Kristina Charlotta Kocken 1771 -
Anna Margareta Kocken 1762 -
Ulrika Sofia Kocken 1758 -
Bengt Kocken 1754 -
Karl Efraim Kocken 1732 1777
Otto Leonard Kocken 1803 -
Gustava Fredrika Kocken 1801 -
Maria Rebecka Kocken 1800 -
Anna Sofia Kocken 1798 -
Eva Kristina Kocken 1796 -
Karl Fredrik Kocken 1760 -
Margit Inger Carolina Kocken 1921 -
Karl Bengt Ludvig Kocken 1918 -
Gurli Marianne Kocken 1922 1925
Brita Ingrid Margareta Kocken 1917 1955
Nanny Ingrid Margareta Kocken 1893 1988
Ester Gunhild Eufrosyne Kocken 1891 1984
Dagmar Herta Johanna Kocken 1889 1982
Charles Gunnar Torvald Kocken 1887 1972
Anna Elisabet Rut Kocken 1884 1958
Karl Torsten Marcellus Kocken 1883 1974
Karl Ruben Stanislaus Kocken 1883 1984
Selma Ottilia Katarina Kocken 1849 1909
Knut Teodor Kocken 1846 1857
Otto Kocken 1844 1844
Axel Hjalmar Kocken 1842 -
John Oskar Leonhard Kocken 1839 1901
Karl Efraim Ludvig Kocken 1837 1918
Augusta Elisabet Kocken 1836 1917
Amalia Johanna Maria Charlotta Kocken 1834 1913
Karl Fredrik Johan Kocken 1795 1884
Anna Margareta Kocken 1725 1809

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kocken eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.