Personer med namnet Koch

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Koch som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Koch

Namn Född Död
Magdalena Louise Koch 1853 1927
George Leonard Koch 1850 -
Hans Christian Koch 1844 -
Helene Koch 1840 1840
Georg Percy Koch 1839 1840
Charles Edvard Rudolf Koch 1838 -
Ellinor Georgina Matilda Magdalena Sofia Koch 1875 1964
Charles Osborne Koch 1888 1971
Maria Charlotta Koch 1874 1968
Adèle Louise Koch 1873 1946
Blenda Maria Koch 1904 1983
Samuel Nilsson Koch 1739 1818
Kristina Magdalena Koch 1765 1839
Berta Elisabet Isabella Koch 1846 -
Ida Katarina Vilhelmina Koch 1841 -
Klara Kristina Charlotta Koch 1835 1917
Maria Amalia Emma Koch 1834 -
Mikael Koch 1830 -
Karl Simson Koch 1829 -
Mikael Koch 1792 1869
Robert Harald Mikael Koch 1878 1926
Artur Kristen Mikael Koch 1884 1891
Aina Isabella Koch 1880 1931
Signe Koch 1874 1948
Klara Isabella Koch 1872 1874
Gerda Emma Pauline Koch 1871 -
Ivar Artur Koch 1869 1940
Ida Marianne Koch 1868 1897
Axel Mikael Koch 1867 1953
Richard Koch 1865 1949
Artur Maximilian Koch 1836 1913
Heinrich Christian Koch 1768 1832
August Vilhelm Koch 1848 1911
Edvard Vilhelm Koch 1805 1871
Aurore Antoinette Koch 1809 1899
Georgina Carolina Charlotta Koch 1842 1921
Nils Kristian Koch 1764 1808
Jakob Koch 1759 1792
Katarina Maria Koch 1752 1815
Elsa Karolina Augusta Koch 1880 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Koch eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.