Personer med namnet Kinnander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kinnander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kinnander

Namn Född Död
Anna Lovisa Kinnander 1817 -
Laura Charlotta Kinnander 1837 1900
Erik Vilhelm Kinnander 1798 1869
Lars Magnus Kinnander 1794 1868
Karl Gustav Kinnander 1789 1877
Lars Erik Kinnander 1788 1788
Apollonia Kinnander 1787 1865
Erik Kinnander 1784 1786
Katarina Charlotta Kinnander 1783 1849
Anna Maria Kinnander 1780 1872
Fredrik Herman Kinnander 1883 -
Hedvig Anna Dorotea Kinnander 1880 -
Samuel Johan Kinnander 1828 1828
Lars Herman Kinnander 1827 1885
Hedvig Maria Charlotta Kinnander 1825 1899
John Gustav Kinnander 1872 -
Oskar Fredrik Kinnander 1865 -
Herman Kinnander 1864 1864
Ellen Amalia Kinnander 1876 -
Augusta Cecilia Kinnander 1870 -
Eva Charlotta Kinnander 1869 -
Erik Gideon Kinnander 1838 1880
Vilhelmina Sofia Kinnander 1834 1882
Karl Oskar Kinnander 1833 1897
Isak Herman Kinnander 1786 1876
Charlotta Laurentia Kinnander 1836 1913
Paul Kinnander 1805 1850
Sven Jonsson Kinnander 1718 1759
Sven Andersson Kinnander 1767 1821
Olof Kinnander 1755 -
Jonas Andersson Kinnander 1752 1831
Anders Jonsson Kinnander 1712 1773
Margareta Apollonia Kinnander 1754 1812
Eva Kristina Kinnander 1746 1830
Paul Kinnander 1746 1801
Rebecka Maria Kinnander 1743 1828
Lars Magnus Kinnander 1742 1832
Erik Kinnander 1702 1786
Sara Helena Kinnander 1749 1775

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kinnander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning