Personer med namnet Kindgren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kindgren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kindgren

Namn Född Död
Ylva Kindgren 1966 -
Ylva Kindgren - -
Christer Kindgren - -
Gabriel Adam Kindgren 1786 -
Magnus Kindgren 1784 -
Beata Regina Kindgren 1782 -
Anders Kindgren 1735 1801
Johanna Kindgren 1825 -
Per Gustav Kindgren 1822 -
Karl Johan Kindgren 1820 -
Nils Kindgren 1789 1870
Tilda Karolina Kindgren 1867 -
Frans Oskar Kindgren 1859 -
Nils Gabriel Kindgren 1833 1914
Nils Vilhelm Robert Kindgren 1902 -
Karl Ture Kindgren 1889 -
Eda Natalia Kindgren 1890 -
Oskar Ivan Rudolf Kindgren 1895 -
Hildegard Cecilia Kindgren 1897 -
Karl Johan Kindgren 1865 1951
Sara Elisabet Kindgren 1899 1984
Erik Kindgren 1853 1927
Kindgren - -
Jakob Jakobsson Kindgren 1843 -
Karl Jakobsson Kindgren 1841 1923
Jakob Håkansson Kindgren 1809 1844
Lars Larsson Kindgren 1685 -
Anna Emilia Kindgren 1863 1933
Anders Gustav Kindgren 1826 1909
Johan Kindgren - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kindgren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning