Personer med namnet Kinberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kinberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kinberg

Namn Född Död
Hjalmar Ludvig Henningsson Kinberg 1908 1953
Arvid Gustav Henning Kinberg 1860 1928
Kristina Märta Aurora Kinberg 1895 1977
Anna Katarina Kinberg 1758 1803
Fredrika Karolina Kinberg 1820 -
Johanna Amalia Kinberg 1812 -
Henrietta Lovisa Kinberg 1791 -
Beata Sofia Kinberg 1787 1862
Fredrika Ulrika Kinberg 1785 1859
Charlotta Johanna Kinberg 1783 1848
Sven Johan Kinberg 1782 -
Katarina Mariana Kinberg 1780 1806
Nils Henrik Kinberg 1754 1839
Kristina Katarina Kinberg 1751 -
Maya Camilla Kinberg 1919 1996
Fritz Olov Axel Trap Kinberg 1935 1960
Sven Olof Mauritz Kinberg 1901 1973
Olof Vilhelm Kinberg 1873 1960
Jakob Georg Kinberg 1875 1950
Vilhelm Kinberg 1845 1932
Karl Kinberg 1715 1779
Anders Kinberg 1750 1763
Anders Kinberg 1749 1749
Bolla Kinberg 1747 -
Jakob Kinberg 1744 1779
Ulrika Kinberg 1752 1756
Johan Kinberg 1709 1769
Ulrika Kinberg 1757 1841
Sven Kinberg 1716 1795
Katarina Johanna Kinberg - -
Kristian Valentin Kinberg 1792 -
Olof Kinberg 1789 -
Gustav Kinberg 1786 -
Sven Kinberg 1785 -
Anna Kristina Kinberg 1781 -
Johan Gustav Hjalmar Kinberg 1820 1908
Gottfrid Hilding Kinberg 1874 1940
Albert Hilding Kinberg 1917 1991
Lars Johan Anders Kinberg 1971 -
Johan Stefan Kinberg 1943 2009
Anna Maria Kinberg 1970 -
Johan Gustav Kinberg 1736 1802
Hilda Augusta Kinberg 1816 -
Lovisa Vilhelmina Helena Kinberg 1814 1895
Johan Henrik Kinberg 1782 1853
Emma Sofia Kinberg 1817 1899

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kinberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning