Personer med namnet Kihlström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kihlström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kihlström

Namn Född Död
Petrus Svenonis Kihlström 1699 1768
Carl Kihlström 1778 1869
Johan Fredrik Kihlström 1854 -
Eva Gunhild Margareta Kihlström 1917 1981
Abraham Kihlström - -
Per Kihlström 1764 1769
Anna Maria Kihlström 1763 -
Per Kihlström 1732 1766
Ella Axelia Kihlström 1895 -
Maria Kristina Kihlström 1780 -
Sture Per Olov Kihlström 1946 -
Barbro Margareta Kihlström 1940 1977
Mats Alrik Kihlström 1906 1977
Brita Kristina Kihlström 1803 1861
August Kihlström 1811 1864
Johan Olof Kihlström 1819 -
Reinhold Kihlström 1822 -
Anna Katarina Kihlström 1825 -
Gustav Albin Kihlström 1826 -
Johanna Gustava Lovisa Kihlström 1830 -
Åtta Vilhelmina Kihlström 1837 -
Lars Adolf Kihlström 1833 -
Olof Persson Kihlström 1791 1857
Maria Helena Olofsdotter Kihlström 1817 1904
Anna Sofia Kihlström 1780 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kihlström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning