Personer med namnet Kihlman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kihlman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kihlman

Namn Född Död
Brita Israelsdotter Kihlman 1673 1729
Hans Andersson Kihlman 1775 1805
Allan Kihlman 1908 -
Maj-Britt Kihlman 1931 -
Per Larsson Kihlman 1732 1765
Lars Kihlman 1755 1756
Karl Kihlman 1754 1756
Nikolaus Kihlman 1751 1799
Henrik Kihlman 1749 -
Andreas Kihlman 1747 -
Kristian Kihlman 1744 -
Margareta Helena Kihlman 1740 1812
Maren Kihlman 1738 1816
Anna Maria Kihlman 1735 1793
Johannes Kihlman 1733 1790
Anna Katarina Kihlman 1757 1824
Mårten Andersson Kihlman 1705 -
Maria Kihlman 1696 1771
Kristina Kihlman 1693 1744
Johannes Kihlman 1692 -
Anna Kihlman 1690 -
Daniel Kihlman 1685 1755
Kerstin Kihlman 1682 -
Daniel Kihlman 1730 1758
Karl Larsson Kihlman 1725 1781
Lars Kihlman 1694 1770
Kristina Kihlman 1692 -
Daniel Svenonis Kihlman 1622 1707
Johannes Svenonis Kihlman 1646 1714
Samuel Kihlman 1644 1734
Israel Kihlman 1641 1690
Elin Kihlman 1639 -
Måns Kihlman 1638 -
Karin Kihlman 1636 -
Kristina Kihlman 1670 1744
Margareta Kihlman 1668 1741
Elin Kihlman 1666 -
Petrus Kihlman 1663 1728
Katarina Persdotter Kihlman 1662 -
Petrus Svenonis Kihlman 1629 1696
Maria Persdotter Kihlman 1664 1746
Nils Kihlman - -
Olof Kihlman 1734 1771
Brita Lovisa Kihlman 1767 1850

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kihlman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning