Personer med namnet Kiellman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kiellman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kiellman

Namn Född Död
Anders Kiellman 1695 -
Valborg Larsdotter Kiellman 1672 1696
Katarina Kiellman 1745 1773
Kristina Kiellman 1783 1847
Brita Elisabet Kiellman 1730 -
Gustaviana Kiellman 1728 1802
Eva Eleonora Kiellman 1725 1806
Kristina Katarina Kiellman 1720 1756
Kristoffer Kiellman 1693 1762
Eva Kiellman - 1775
Katarina Kiellman 1693 1736
Brita Kiellman 1684 1720
Karl Lorentz Kiellman 1680 1712
Josef Kiellman 1678 -
Lars Börjesson Kiellman 1643 1712
Sofia Kiellman - 1744
Maria Kiellman - -
Katarina Kiellman - -
Josef Kiellman 1709 1764
Lars Kiellman 1702 1767
Kristina Kiellman 1700 -
Börje Larsson Kiellman 1671 1725
Brita Kristina Kiellman 1720 1780

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kiellman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.