Personer med namnet Kampf

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Kampf som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Kampf

Namn Född Död
Maria Katarina Kampf 1804 1804
Kristina Regina Kampf 1761 1762
David Kampf 1756 -
Elena Kampf 1754 -
Andreas Kampf 1751 1757
Dorotea Karolina Elisabet Kampf 1794 1857
Else Maria Kampf 1783 -
Friedrich Kampf 1749 1818
Andreas Fredrich Kampf 1745 -
Jeremias Kampf 1721 1765
Samuel Kampf 1748 1750
Jeremias Kampf 1745 -
Margareta Elisabet Kampf 1742 1744
Charlotta Kristina Kampf 1831 -
Charlotta Kristina Kampf 1825 -
Anna Petronella Kampf 1821 1866
Johanna Dorotea Kampf 1836 -
Jeremias Kampf 1740 1744
Johannes Kampf 1737 -
Andreas Kampf 1793 1877
Jöns Kampf 1800 -
Lars Kampf 1770 1852
Andreas Kampf 1731 1791
Magnus Kampf 1735 1736
Peter Kampf 1733 -
Samuel Kampf 1751 1752
Peter Johan Kampf 1703 -
Cecilia Kampf 1747 1787

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Kampf eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.