Personer med namnet Källman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Källman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Källman

Namn Född Död
Sara Elisabet Källman 1841 1927
Karl Gösta Allan Källman 1908 1989
Johan Erik Källman 1866 1958
Johanna Källman 1857 1860
Karl Gustav Källman 1847 -
Maria Kristina Källman 1850 -
Erik Johan Källman 1814 1907
Dorotea Källman 1799 1806
Kristina Elisabet Källman 1796 1881
Anna Brita Källman 1792 -
Abraham Källman 1792 1792
Johan Erik Källman 1787 1850
Erik Jansson Källman 1764 1820
Anna Sofia Källman 1831 -
Jan Erik Källman 1828 -
Dorotea Källman 1825 -
Abraham Källman 1822 -
Margareta Sofia Källman 1820 1821
Anders Gustav Källman 1817 -
Anders Källman 1789 1834
Klara Kristina Källman 1814 1895
Joen Källman 1615 -
Anna Källman 1646 1728
Zakarias Källman 1774 -
Ellen Maria Kallman 1915 2002
Nils Malte Esaias Kallman 1905 1980
Brita Katarina Källman 1835 1887
Anna Elisabet Källman 1835 1910
Jonas Källman 1833 1878
Erik Olof Källman 1829 1901
Per Källman 1792 1867
Anna Källman 1774 1851
Anders Kallman - 1714
Petrus Jonae Källman - 1678

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Källman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.