Personer med namnet Juto

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Juto som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Juto

Namn Född Död
Zackris Johansson Juto 1850 -
Karl Isak Johansson Juto 1885 1973
Johan Petter Johansson Juto 1846 1932
Johan Eriksson Juto 1805 1870
Margareta Helena Juto 1892 1893
Josef Frans Oskar Juto 1890 1891
Levi Juto 1889 1957
Amanda Johanna Juto 1888 1900
Karl Ludvig Juto 1887 1978
Hilma Sofia Juto 1885 1901
Hjalmar August Juto 1883 1967
Johan Petter Juto 1881 1944
Isak Albert Juto 1902 -
Josef Valfrid Juto 1900 -
Edla Matilda Juto 1899 -
Maria Josefina Juto 1897 1906
Josef Johansson Juto 1857 1943
Anna Eugenia Katarina Juto 1896 1982

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Juto eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning