Personer med namnet Juringius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Juringius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Juringius

Namn Född Död
Nils Gustav Juringius 1791 -
Samuel Juringius 1750 -
Anna Johanna Juringius 1772 1808
Kristina Brita Juringius 1776 1778
Gustav Juringius 1775 -
Frans Petter Juringius 1774 -
Apollonia Juringius 1749 1779
Nils Juringius 1700 1760
Sven Juringius 1695 1725
Kristina Juringius 1692 1756
Gudmund Nicolai Juringius 1625 -
Natanael Nicolai Juringius 1630 -
Nicolaus Andreae Juringius 1590 1653
Katarina Juringius 1630 -
Maria Rebecka Juringius 1769 1841
Anders Juringius 1735 1807
Zakarias Juringius 1697 1773
Sveno Petri Juringius 1656 1706
Edmund Juringius 1751 1810
Maria Margareta Juringius 1745 1786
Zakarias Juringius 1742 1786
Zakarias Juringius 1741 1742
Anna Kristina Juringius 1738 1821
Adolf Juringius 1735 1749
Anders Juringius 1733 1804
Brita Sara Juringius 1726 1796
Per Juringius 1690 1757
Sara Kristina Juringius 1778 1842
Katarina Margareta Juringius 1777 1838
Samuel Juringius 1771 1861
Magnus Juringius 1769 1848
Samuel Juringius 1728 1807
Anna Charlotta Juringius 1768 1812

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Juringius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning