Personer med namnet Jungstedt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Jungstedt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Jungstedt

Namn Född Död
Emelie Charlotta Matilda Jungstedt 1864 1923
Herman Oskar Jungstedt 1862 -
Axel Adolf Harald Jungstedt 1859 1933
Alma Matilda Jungstedt 1856 -
Hedvig Matilda Jungstedt 1854 -
Gustav Ludvig Nikolaus Jungstedt 1851 -
Johan Nikolaus Jungstedt 1807 1874
August Jungstedt 1883 1883
Anna Bernhardina Jungstedt 1882 1882
Karin Matilda Jungstedt 1879 -
Karl Gustav Jungstedt 1881 -
Nils Erik Jungstedt 1878 1960
Karl August Torgny Jungstedt 1849 1915
August Fredrik Jungstedt 1810 -
Johanna Katarina Jungstedt 1803 -
Johan Jungstedt 1799 -
Regina Jungstedt 1794 -
Gustava Maria Jungstedt 1797 -
Charlotta Lovisa Jungstedt 1783 -
Johan Niklas Jungstedt 1758 1813
Laura Fredrika Jungstedt 1805 1838

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Jungstedt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning