Personer med namnet Johannis

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Johannis som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Johannis

Namn Född Död
Nicolaus Johannis 1570 1613
Petrus Johannis Backius 1630 1692
Widichinus Johannis 1500 1574
Daniel Johannis Stenius 1701 1759
Magnus Johannis Sylvius 1660 1723
Ericus Johannis Hysingh - -
Ericus Johannis Dynesius 1744 1823
Andreas Johannis 1630 -
Dionysius Johannis Chenon 1746 1806
Olaus Johannis Unaeus - 1688
Laurentius Johannis Klingius 1615 1693
Laurentius Johannis 1580 1652
Stefanus Johannis Åhman 1665 -
Petrus Johannis Arosenius 1718 1783
Andreas Johannis Törnstrand 1677 -
Laurentius Johannis Folkernius 1618 1674
Petrus Johannis Melander 1626 1712
Magnus Johannis Melander 1630 1693
Johannes Johannis Sevallius 1639 1698
Johannes Johannis Iser 1672 -
Johannes Johannis Iser 1630 1689
Markus Johannis Simming 1621 1690
Claudius Johannis Opsopaeus 1578 1614
Jacobus Johannis Zebrozynthius 1582 1642
Johannes Johannis Ahlroth 1681 1752
Halvard Johannis Grangius 1609 1648
Vidik Johannis Grangius 1600 1677
Jakob Johannis Forladius - -
Jonas Johannis Fallerius 1644 1700
Ulrik Johannis Gråsten 1700 1741
Nicolaus Johannis Bringius 1575 1642
Magnus Johannis Pontin 1623 1691
Petrus Johannis Ungius 1615 1653
Laurentius Johannis Gallerius 1626 1683
Petrus Johannis - -
Johannes Johannis - 1662
Petrus Johannis Sahlman 1655 1695
Olaus Johannis Anthelius 1605 1665
Johannes Johannis Anthelius 1618 -
Ericus Johannis Hedaenius 1654 1704
Andreas Johannis 1520 1560
Magnus Johannis 1578 1626
Johannes Johannis 1600 1632
Johannes Johannis Törning 1630 1695
Zakarias Johannis Ståhl 1662 1720
Andreas Johannis Kilensis 1511 1571
Henricus Johannis Svedviensis 1575 1640
Ericus Johannis Rungius 1590 1655
Ludovicus Johannis 1570 1633
Johan Johannis Barck 1637 1705
Haraldus Andreas Johannis 1558 1619
Erik Johannis Noraeus - -
Laurentius Johannis Noraeus 1600 1669
Israel Johannis Norfelt 1606 1677

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Johannis eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning