Personer med namnet Ingebrigtsen

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ingebrigtsen som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ingebrigtsen

Namn Född Död
Nils Valter Ingebrigtsen 1916 1977
Olof Ingvar Ingebrigtsen 1913 2002
Karin Elisabet Ingebrigtsen 1948 -
Ebba Margareta Ingebrigtsen 1930 -
Annie Elisabet Ingebrigtsen 1910 2003
Elin Katarina Ingebrigtsen 1908 1992
Olav Reidar Ingebrigtsen 1943 1945
Stig Mikael Ingebrigtsen 1934 2014
Hjördis Agneta Ingebrigtsen 1949 -
Anna Margareta Ingebrigtsen 1947 -
Inger Christina Ingebrigtsen 1945 -
Ole Roger Ingebrigtsen 1941 -
Jan Harry Ingebrigtsen 1939 -
Bernt Ragnar Ingebrigtsen 1937 -
Nils Sören Ingemar Ingebrigtsen 1936 -
Anders Mikael Ingebrigtsen 1906 1994
Hulda Matilda Ingebrigtsen 1903 1974
Agnes Emilinda Ingebrigtsen 1900 1994
Maria Viktoria Ingebrigtsen 1898 1924
Anders Ingemar Ingebrigtsen 1896 1897
Ole Mikael Ingebrigtsen 1855 1933

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ingebrigtsen eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning