Personer med namnet Huldt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Huldt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Huldt

Namn Född Död
Herman Gunnar Huldt 1866 1954
Katarina Maria Huldt - -
Juliana Lovisa Huldt 1812 -
Sofia Kristina Huldt 1808 1884
Ulrika Katarina Huldt 1804 -
Karolina Josefina Erika Huldt 1824 -
Gustava Eleonora Huldt 1820 -
Anna Charlotta Huldt 1819 -
Anna Fredrika Huldt 1807 1807
Hampus Huldt 1804 1867
Gustav Fredrik Huldt 1803 1859
Aurora Ulrika Huldt 1802 1802
Katarina Eleonora Huldt 1801 1865
Kristoffer Huldt 1800 1832
Katarina Juliana Huldt 1778 1779
Elisabet Kristina Huldt 1776 1833
Gustav Erland Huldt 1773 1835
Kristoffer Reinhold Huldt 1772 1812
Johan Huldt 1760 1760
Hedvig Margareta Huldt 1754 1754
Vendela Kristina Huldt 1741 -
Hedvig Huldt 1740 1740
Anna Kristina Huldt 1739 1739
Kristoffer Huldt 1737 1794
Per Huldt 1736 1736
Erland Huldt 1735 1735
Brita Maria Huldt 1727 1803
Magnus Huldt 1724 1743
Sofia Augusta Huldt 1827 -
Per Georg Huldt 1823 -
Georg Ludvig Huldt 1790 1839
Lovisa Henrika Huldt 1780 -
Karl Gustav Huldt 1778 1839
UIrika Eleonora Huldt 1777 1813
Sofia Magdalena Huldt 1776 1821
Kristina Charlotta Huldt 1774 1802
Anders Georg Huldt 1731 1794
Karl Anders Huldt 1800 -
Erland Huldt 1696 1765
Erland Persson Huldt 1655 1721
Hedvig Huldt 1729 1806
Gustav Huldt 1685 1740

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Huldt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.