Personer med namnet Hugg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hugg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hugg

Namn Född Död
Anders Bure Hugg 1825 1906
Anders Bure Hugg 1825 -
Hilda Margareta Hugg Bro 1855 1922
Johan Hugg 1792 1832
Per Hugg 1876 -
Olof Hugg 1851 -
Johan Hugg 1854 1854
Jonas Hugg 1858 1858
Anna Hugg 1859 -
Jonas Hugg 1862 -
Brita Hugg 1869 -
Kerstin Hugg 1872 -
Johan Hugg 1821 1899
Beda Kristina Cecilia Hugg 1882 -
Tekla Vilhelmina Hugg 1887 -
Jonas Rickard Hugg 1889 1893
Fritz Olof Hugg 1891 1893
Jonas Rickard Hugg 1894 1979
Anna Ottilia Hugg 1896 -
Bricken Edit Emilia Hugg 1899 -
Johannes Hugg 1855 1900
Mary Sofia Hugg 1919 -
Martin Eugen Hugg 1913 -
Tora Dorotea Hugg 1912 -
Rut Gunhild Hugg 1911 -
Berta Kristina Hugg 1908 2007
Karl Gösta Leander Hugg 1907 -
Johan Teodor Hugg 1884 1970
Nanny Birgitta Hugg 1916 1993

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hugg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.