Personer med namnet Hoving

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hoving som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hoving

Namn Född Död
Johanna Hoving 1721 1768
Eva Kristina Hoving - -
Daniel Hoving - -
Elisabet Hoving - 1785
Maria Hoving 1709 1768
Sara Hoving - 1766
Johan Hoving - -
Anna Helena Hoving - -
Johan Johansson Hoving 1675 1748
Johannes Hoving 1770 -
Jakob Hoving 1767 1833
Per Albert Eberhard Hoving 1838 1884
Johan Henrik Hoving 1848 -
Josefina Augusta Oskara Hoving 1844 1912
Matilda Karolina Henrietta Hoving 1842 1921
Oskar Vilhelm Hoving 1840 -
Johan Oskar Hoving 1811 1875
Isak Wilhelm Hoving 1809 1852
Karl Adolf Hoving 1807 -
Gustava Karolina Hoving 1775 1814
Adolf Vilhelm Hoving 1771 1852
Johanna Maria Hoving 1767 1844
Abraham Hoving 1747 1800
Daniel Hoving 1744 1779
Anna Elisabet Hoving 1741 -
Karl Gustav Hoving 1740 1829
Henrika Hoving 1733 1761
Johan Jakobsson Hoving 1732 1796
Maria Charlotta Hoving - -
Jakob Hoving 1706 1784
Gustav Hoving 1773 1852
Johan Vilhelm Hoving 1769 1832
Vilhelmina Sofia Jakobina Hoving 1768 1824
Anna Elisabet Hoving 1765 1791
Maria Charlotta Hoving 1763 1846
Jakob Jakobsson Hoving 1735 1804

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hoving eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning