Personer med namnet Hommerberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hommerberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hommerberg

Namn Född Död
Benedikta Elisabet Hommerberg 1788 -
Karin Hedvig Hommerberg 1892 1981
Signe Kristina Hommerberg 1891 1985
Eva Britt Hommerberg 1958 -
Per Samuel Hommerberg 1955 -
Ann Mari Hommerberg 1952 -
Ernst Ragnar Stellan Hommerberg 1923 -
Carl Ragnar Hommerberg 1890 1983
Rolf Erik Hommerberg 1946 -
Claes Peter Emil Hommerberg 1901 1972
Erland Kristian Hommerberg 1859 -
Karl August Hommerberg 1864 1915
Karl Johan Hommerberg 1824 1912
Charlotta Gustava Hommerberg 1822 1878
Maria Lovisa Hommerberg 1820 1836
Anna Elisabet Hommerberg 1817 1898
Erland Hommerberg 1814 1868
Maria Lovisa Hommerberg 1853 1943
Magnus Peter Hommerberg 1812 1893
Magnus Peter Hommerberg 1810 1812
Sofia Vilhelmina Hommerberg 1828 1896
Jöns Daniel Hommerberg 1784 1845
Otto Magnus Hommerberg 1812 -
Henrik Vilhelm Hommerberg 1814 -
Hans Johan Hommerberg 1776 1817
Ulrika Eleonora Hommerberg 1774 1847
Maria Kristina Hommerberg 1783 1783
Elna Maria Hommerberg 1782 1782
Katarina Dorotea Hommerberg 1778 -
Johanna Katarina Hommerberg 1772 -
Johanna Hommerberg 1771 1771
Magnus Peter Hommerberg 1747 1809
Wilhelm Hommerberg 1887 1963
Carl Mauritz Hommerberg 1843 1944

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hommerberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.