Personer med namnet Höglin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Höglin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Höglin

Namn Född Död
Signe Kristina Höglin 1914 1956
Viktor Emanuel Höglin 1883 1949
Erik Olof Eriksson Höglin 1839 -
Olaus Höglin - -
Erik Höglin 1820 1890
Jonas Höglin 1835 -
Olof Höglin 1828 -
Israel Höglin 1825 1897
Pehr Höglin 1829 -
Anna Christina Höglin 1827 -
Israel Höglin 1823 -
Olof Eriksson Höglin 1788 1865
Olof Eriksson Höglin 1788 1851
Gunborg Britta Höglin 1923 2008
Kristina Josefina Höglin 1857 -
Johanna Margareta Höglin 1880 1910
Hjalmar Edvard Höglin 1907 -
Jenny Maria Höglin 1886 -
Johan Edvard Höglin 1883 -
Beda Kristina Höglin 1876 1956
Sally Johanna Elisabet Höglin 1903 -
Anders Emanuel Höglin 1871 -
Ida Karolina Höglin 1886 1886
Johan Petter Höglin 1841 1909
Anders Emanuel Höglin 1847 -
Israel Höglin 1842 -
Ida Kristina Höglin 1864 -
Johannes Eriksson Höglin 1791 1856
Erik Eriksson Höglin 1782 1860
Henrik Eriksson Höglin 1780 1849
Per Abraham Höglin 1828 1898
Johan Erik Höglin 1822 -
Ingrid Maria Höglin 1820 1879
Anna Märta Höglin 1817 1893
Sara Kristina Höglin 1815 1873
Brita Margareta Höglin 1813 1897
Sara Katarina Höglin 1812 1812
Johanna Höglin 1831 1906
Per Eriksson Höglin 1777 1847
Katarina Elisabet Höglin 1825 1890
Anders Israelsson Höglin 1819 1905
Israel Eriksson Höglin 1785 1821

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Höglin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning