Personer med namnet Hirsch

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hirsch som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hirsch

Namn Född Död
David Hirsch 1814 1878
Johanna Hirsch 1813 1859
Bernhardina Hirsch 1812 1881
Salomon Meyer Hirsch 1806 1843
Sophie Hirsch 1811 1874
Sara Hirsch 1803 1868
Michael David Hirsch 1769 1833
Beata Pessel Hirsch 1782 1838
Meyer David Hirsch 1778 1833
David Hirsch 1745 1811
Hanna Hirsch 1864 -
Otto Joseph Hirsch 1858 -
Abraham Hirsch 1815 1900
Carl David Hjalmar Hirsch 1853 1897
Adolf Hirsch 1816 1886
Isak David Hirsch 1776 1843
Axel Morris Hirsch 1879 1967
Salomon Oscar Hirsch 1847 1931
Isaak David Hirsch 1843 1917
Lovisa Bernhardina Hirsch 1854 -
Edit Julia Hirsch 1851 -
Birgitta Augusta Hirsch 1845 -
Betty Hirsch 1842 1906
Sara Amalia Hirsch 1838 1890
Simon Hirsch 1809 1888
Betty Hirsch 1804 1861
Vera Marianne Hirsch 1910 1915
Margot Sarah Hirsch 1920 2013
Greta Edelina Hirsch 1912 2006
Erik Simon Hirsch 1872 1946
Carl Wilhelm Hirsch 1989 -
Anna Marie Caroline Hirsch 1984 -
Ernst Moritz Hirsch 1916 2016
Carl Erik Axel Hirsch 1950 -
Magdalena Hirsch 1747 1804
Abraham Larsson Hirsch Cronhjort 1604 1666
Anders Hirsch 1783 1847

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hirsch eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning