Släktnamnet Hielmberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hielmberg som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Hielmberg

Namn Född Död
Maria Elisabet Hielmberg 1738 -
Magnus Hielmberg 1686 1722
Ingeborg Hielmberg 1689 -
Isak Hielmberg 1699 1743
Jakob Hielmberg 1710 1733
Elisabet Hielmberg 1692 -
Gustav Hielmberg 1728 1776
Gustav Johan Hielmberg 1726 1727
Abraham Hielmberg 1696 1736
Elisabet Hielmberg 1734 1785
Johan Hielmberg 1731 1807
Jonas Gustavsson Hielmberg 1688 1746
Sven Hielmberg 1657 -
Mikael Hielmberg 1656 -
Anna Hielmberg 1653 -
Kristina Hielmberg - -
Johannes Hielmberg - -
Ingeborg Trulsdotter Hielmberg - -
Elisabet Hielmberg 1675 -
Maria Hielmberg 1674 1767
Katarina Hielmberg 1662 -
Helena Hielmberg 1661 -
Gustav Hielmberg 1658 1712

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Hielmberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning