Personer med namnet Hæger

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hæger som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hæger

Namn Född Död
Charlotta Häger 1751 -
Karl Petter Häger 1749 -
Petter Häger 1748 -
Kristian Häger 1744 -
Beata Elisabet Häger 1731 -
Karl Häger 1728 -
Jakob Häger 1725 1729
Jonas Häger 1723 -
Maria Elisabet Häger 1721 -
Anna Häger 1720 -
Berent Häger 1718 -
Tuve Häger 1715 1716
Brita Häger 1711 1717
Anna Häger 1695 1698
Bengt Jonasson Häger 1693 -
Nils Jonasson Häger 1690 1720
Karl Jonasson Häger 1702 1727
Jonas Nilsson Häger 1656 1724
Anna Jonsdotter Häger 1698 1765
Katarina Häger 1710 1774
Inga Eleonora Häger 1761 1831
Agneta Kristina Häger 1760 1783
Olof Vilhelm Häger 1747 1786
Johan Wedich Häger 1712 1769
Olof Häger 1685 -
Kristina Beata Häger 1714 1787
Jonas Häger 1785 -
Karl Erik Häger 1781 -
Nils Häger 1778 -
Jonas Häger 1774 -
Nils Johan Häger 1773 -
Helena Regina Häger 1771 -
Nils Häger 1731 1807
Gustav Häger 1776 1844
Nils Häger 1680 -
Erik Hæger - -
Fredrica Charlotta Hæger 1812 1858

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hæger eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.