Personer med namnet Herwegh

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Herwegh som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Herwegh

Namn Född Död
Eva Beata Herwegh 1749 1833
Christina Catharina Herwegh 1718 1780
Sara Herwegh 1651 1727
Adam Herwegh 1620 -
Jakob Herwegh 1585 1641
Jakob Herwegh 1619 -
Engelborg Herwegh 1699 -
Eva Herwegh 1697 1725
Håkan Herwegh 1695 -
Adam Herwegh 1693 -
Henrik Herwegh 1691 -
Gustav Herwegh 1686 -
Sven Herwegh 1682 -
Jakob Herwegh 1677 -
Margareta Herwegh 1675 1704
Karl Henrik Herwegh 1710 1771
Leonard Herwegh 1688 1765
Henrik Herwegh 1643 1711
Märta Herwegh 1680 1746
Anna Katarina Herwegh 1745 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Herwegh eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning