Personer med namnet Hertzman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hertzman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hertzman

Namn Född Död
Elsa Hertzman 1772 1842
Jonas Vastesson Hertzman - -
Adam Hertzman 1724 1769
Karl Jakob Hertzman 1811 1892
Gustava Karolina Hertzman 1806 -
Anna Charlotta Hertzman 1802 -
Per Johan Hertzman 1800 1867
Katarina Sofia Hertzman 1796 -
Kristina Maria Hertzman 1793 1874
Per Olof Hertzman 1755 1817
Filip Valdemar Hertzman 1846 1916
Nils Andol Gerhard Hertzman 1842 -
Anders Olof Hertzman 1804 1891
Karl Fredrik Ulrik Hertzman 1829 -
Johanna Ulrika Hertzman 1794 1828
Sven Hertzman 1727 1774
Katarina Hertzman - -
Brita Knutsdotter Hertzman 1660 1740
Andreas Petri Hertzman 1701 1768
Anders Hertzman - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hertzman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning