Personer med namnet Henriksson

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Henriksson som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Henriksson

Namn Född Död
Johan Henriksson 1726 -
Per Henriksson 1728 -
Samuel Henriksson Dahlgren 1732 -
Pål Henriksson 1723 -
Lars Henriksson Tillman 1721 -
Erik Henriksson 1737 -
Johan Henriksson 1732 1789
Nils Henriksson 1741 1761
Lars Henriksson 1723 1798
Pål Henriksson Tenhunen 1575 1651
Jonas Ferdinand Henriksson 1864 -
Nils Valfrid Henriksson 1858 1920
Sven August Henriksson 1847 -
Karl Magnus Henriksson 1842 -
Johannes Henriksson 1831 -
Anders Henriksson 1828 -
Johan Gustav Henriksson 1826 -
Per Henriksson Nurinen/Werre 1575 1645
Anders Henriksson Moberg 1755 1846
Olof Henriksson 1749 1814
Mikael Henriksson Strindberg 1713 1743
Henrik Henriksson 1660 1729
Johan Henriksson Sats 1702 1781
Maria Elisabet Henriksson - -
Per Magnus Henriksson 1848 1913
Erik Henriksson 1843 -
Sara Henriksson 1590 -
David Henriksson 1580 1652
Per Henriksson 1726 1727
Per Henriksson 1786 1805
Jöns Henriksson 1799 1865
Henrik Henriksson 1794 1838
Olof Henriksson 1796 1843
Nils Henriksson 1782 1819
Jakob Vilhelm Henriksson 1854 1923
Henrik Henriksson 1844 1844
Nils Henrik Henriksson 1834 1835
Henrik Henriksson 1850 -
Erik Johan Henriksson 1843 -
Nils Olof Henriksson 1836 1893
Olof Henriksson 1768 1832
Lars Henriksson 1780 1869
Nils Henriksson 1765 1810
Olof Henriksson 1775 1864
Lars Henriksson Malmberg 1685 1767
Måns Henriksson 1665 -
Salomon Henriksson 1682 1682
Arvid Henriksson 1655 1685
Johan Henriksson 1652 1692
Per Henriksson 1757 1758
Karl Sigfrid Henriksson 1886 -
Nils Magnus Henriksson 1884 -
Emma Henriksson 1881 -
Hilma Henriksson 1879 -
Karl Peter Henriksson 1969 -
Ragnhild Marie Henriksson 1954 -
Maria Elisabet Henriksson 1938 -
Fritiof Karl Gösta Henriksson 1928 2017
Lars Gunnar Edvard Henriksson 1933 -
August Fritiof Henriksson 1886 1970
Johan Henriksson Kuuf 1644 1677
Henrik Henriksson - -
Anders Henriksson - -
Jakob Henriksson - -
Olof Henriksson 1713 -
Henrik Henriksson 1713 -
Anna Henriksson 1888 1976
Henrik Henriksson Bonnevier 1704 -
Henrik Henriksson Bonnevier 1695 -
Gilius Henriksson Bonnevier 1693 1762
Mårten Henriksson Bonnevier 1691 -
Peter Henriksson Bonnevier 1707 1784
Jon Henriksson 1688 1691
Jon Henriksson 1620 -
Anders Henriksson 1704 1744
Peter Henriksson Björling 1702 1757
Per Henriksson 1691 1694
Daniel Henriksson 1709 1781
Karl Henriksson Onkka 1820 1866
Fredrik Henriksson Mäkitalo 1817 1885
Adam Henriksson 1833 -
Ola Henriksson 1824 1834
Sten Henriksson 1608 1698
Jon Henriksson 1560 1639
Gerland Henriksson 1600 1676
Jon Henriksson 1601 -
Daniel Henriksson 1600 -
Mats Henriksson 1690 1739
Nils Henriksson Benzlin 1769 1809
Henrik Henriksson 1824 1916
Per Henriksson 1650 1723
Karl Henriksson Björling 1686 1743
Janne Henriksson - -
Nils Henriksson - -
Johan Henriksson Bröms 1724 1771
Johanna Kristina Henriksson 1823 1885
Olof Henriksson 1642 1729
Mats Henriksson 1650 1698
Sven Edvard Henriksson 1867 1941
Johan Henriksson 1725 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Henriksson eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning