Personer med namnet Hellsten

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hellsten som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hellsten

Namn Född Död
Nils Erik Hellsten 1886 1962
Gertrud Cecilia Maria Hellsten 1937 -
Sofia Henrietta Urbina Hellsten 1785 1874
Johanna Charlotta Hellsten 1788 -
Anders Peter Hellsten 1786 -
Anders Hellsten 1752 1796
Knut Hellsten - -
Maria Hellsten - -
Karl Gustav Hellsten - -
Per Kristian Hellsten - -
Per Knut Hellsten 1740 1821
Frans Gustav Hellsten 1815 -
Joel Otto Hellsten 1788 1843
Per Joel Artur Hellsten 1851 -
Ida Matilda Elisabet Hellsten 1857 -
Gustav Jakob Emanuel Hellsten 1859 -
Gerda Paulina Maria Hellsten 1854 -
Ellen Ottilia Hellsten 1866 -
Karl Herman Hellsten 1861 -
Albert Otto Viktor Hellsten 1850 -
Per Otto Hellsten 1813 1895
Katarina Ottilia Augusta Hellsten 1845 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hellsten eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning