Släktnamnet Hellbom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hellbom som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Hellbom

Namn Född Död
Anders Hellbom 1766 1825
Margareta Elisabet Hellbom 1702 1773
Margareta Elisabet Hellbom 1702 -
Bo Magnus Hellbom 1946 -
Maud Ulla Margareta Hellbom 1944 -
Kjell Bertil Hellbom 1910 2001
Erik Einar Hellbom 1897 1972
Ada Sofia Hellbom 1895 1984
Olof Gösta Hellbom 1893 1985
Anders Harry Hellbom 1920 1980
Anders Valter Hellbom 1890 1958
Ingeborg Elisabet Hellbom 1899 1935
Agda Ingeborg Katarina Hellbom 1892 1892
Jöns Olof Hellbom 1864 1943
Per Leonard Hellbom 1894 1961
Eva Lovisa Florentina Hellbom 1827 1903

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Hellbom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning