Släktnamnet Heijkensköld

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Heijkensköld som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Heijkensköld

Namn Född Död
Karl Vilhelm Detlof Heijkensköld 1790 1868
August Detlof Heijkensköld 1788 1788
Kristina Sofia Heijkensköld 1786 1852
Ludvig Detlof Heijkensköld 1784 1852
Vilhelm Heijkensköld 1781 1781
August Heijkensköld 1828 1839
Karl Detlof Jakob Heijkensköld 1826 1839
Karl Gustav Heijkensköld 1792 1833
Johanna Maria Heijkensköld 1785 1857
Detlof Heijkensköld 1784 1799
Margareta Charlotta Heijkensköld 1781 1834
Sofia Lovisa Heijkensköld 1778 1790
Katarina Sofia Heijkensköld 1777 1777
Kristian Heijkensköld 1759 1831
Adolf Heijkensköld 1756 1802
Detlof Heijkensköld 1751 1824
Elisabet Ulrika Heijkensköld 1749 1749
Detlof Heijkensköld 1748 1748
Katarina Kristina Heijkensköld 1747 1822
Detlof Heijkensköld 1707 1775
Karolina Matilda Charlotta Heijkensköld 1822 -
Signe Eima Heijkensköld 1892 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Heijkensköld eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning