Personer med namnet Hederstierna

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hederstierna som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hederstierna

Namn Född Död
Fredrik Ludvig Salomon Hederstierna 1861 1928
Erland Hederstierna 1719 1771
Erland Salomon Valter Hederstierna 1858 1929
Fredrika Maria Johanna Hederstierna 1832 1866
Katarina Maria Hederstierna 1706 -
Ottiliana Hederstierna - -
Sara Hederstierna 1702 1760
Magnus Hederstierna 1723 -
Erland Hederstierna 1676 1730
Anna Maria Hederstierna 1808 -
Karolina Sofia Hederstierna 1807 -
Salomon Hederstierna 1802 -
Johanna Vilhelmina Hederstierna 1801 -
Salomon Hederstierna 1771 -
Erland Hederstierna 1770 1856
Erland Hederstierna 1766 -
Salomon Valter Hederstierna 1817 -
Henrika Charlotta Ottiliana Hederstierna 1815 -
Katarina Sofia Elisabet Hederstierna 1813 -
Johanna Lovisa Hederstierna 1812 -
Salomon Hederstierna 1726 1808
Karl Hederstierna 1764 1825
Katarina Charlotta Hederstierna 1810 1843

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hederstierna eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.