Personer med namnet Hedenstierna

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hedenstierna som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hedenstierna

Namn Född Död
Elisabet Augusta Hedenstierna 1791 1791
Petronella Vilhelmina Hedenstierna 1789 1857
Isak Leonard Hedenstierna 1787 1853
Karolina Mariana Hedenstierna 1784 1862
Fredrika Eleonora Hedenstierna 1782 1862
Sofia Gustava Hedenstierna 1781 1838
Claes Vilhelm Hedenstierna 1779 1788
Frans Ulrik Hedenstierna 1776 1819
Ulrika Charlotta Hedenstierna 1774 1775
Eva Elisabet Hedenstierna 1773 1773
Fredrik Adolf Hedenstierna 1770 1811
Karl Hedenstierna 1769 1836
Johan Gustav Hedenstierna 1768 1811
Marie Louise Hedenstierna 1849 -
Otto Edvard Fredrik Hedenstierna 1848 1930
Emilie Augusta Hedenstierna 1818 1900
Knut August Hedenstierna 1816 1858
Kristina Lovisa Regina Hedenstierna 1813 1888
Albrekt Mauritz Hedenstierna 1810 1812
Johan Otto Vilhelm Hedenstierna 1809 1858
Karl Emil Fredrik Hedenstierna 1808 1880
Anders Otto Hedenstierna 1771 1847
Frans Algot Hedenstierna 1821 1862
Amalia Karolina Vilhelmina Hedenstierna 1814 1884
Gustav Leonard Hedenstierna - -
Ulrika Charlotta Hedenstierna 1778 1844
Hans Peter Hedenstierna - -
Ambrosius Hedenstierna - -
Helena Hedenstierna - -
Per Hedenstierna - -
Kristina Hedenstierna - -
Nils Hedenstierna - -
Anna Charlotta Hedenstierna 1692 1741
Elisabet Margareta Hedenstierna 1690 -
Isak Hedenstierna 1663 1741
Per Jakob Hedenstierna 1740 1791
Nils Hedenstierna 1738 1796
Beata Juliana Hedenstierna 1737 1737
Ulrika Kristina Hedenstierna 1734 1737
Fredrik Gustav Hedenstierna 1732 1806
Daniel Hedenstierna 1730 1731
Anna Elisabet Hedenstierna 1728 1746
Isak Hedenstierna 1700 1745
Maria Helena Hedenstierna 1735 1799

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hedenstierna eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.