Personer med namnet Hedelius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hedelius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hedelius

Namn Född Död
Astrid Nora Hedelius 1893 -
Ingrid Svea Hedelius 1893 -
Dagmar Ingrid Terese Hedelius 1891 -
Hervor Ingrid Ebba Hedelius 1888 -
Ragnar Emil Wolrath Hedelius 1884 -
Terese Hedelius 1856 -
Kristian Erik Henrik Hedelius 1855 -
Wolrath Emil Filip Lorentiat Hedelius 1851 -
Henrietta Amalia Fatima Hedelius 1850 -
Augusta Anna Margareta Hedelius 1849 -
Per Fredrik Alfred Erik Hedelius 1830 -
Klara Bernhardina Hedelius 1822 -
Petronella Katarina Johanna Vilhelmina Hedelius 1820 -
Ernst Elof Hedelius 1819 -
Eufrosyne Emilie Hedelius 1817 -
Emil Vilhelm Hedelius 1815 -
Wolrath August Hedelius 1814 -
Isak Otto Hjalmar Hedelius 1831 -
Gustav Hedelius - -
Maria Hedelius 1660 1700
Helena Charlotta Hedelius 1749 1824
Anna Margareta Hedelius 1792 1793
Johan Erik Hedelius 1790 1849
Olof Fredrik Hedelius 1786 1829
Katarina Elisabet Hedelius 1784 1786
Anna Margareta Hedelius 1783 1786
Johan Hedelius 1752 1798
Sven Hedelius 1673 1758
Gunvor Madeleine Eskilsdotter Hedelius 1943 -
Gustav Eskil Hedelius 1909 1943
Johan Hedelius - -
Maria Kristina Hedelius 1753 1813

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hedelius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.