Personer med namnet Hebbe

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hebbe som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hebbe

Namn Född Död
Fredrik Ernst Hebbe 1795 1867
Elisabet Kristina Hebbe 1793 1841
Karl Fredrik Hebbe 1764 1843
Maria Elisabet Hebbe 1763 1834
Elise Hebbe 1849 1920
Johan Christian Olof Hebbe 1971 -
Charlotta Marie Hebbe 1967 -
Eva Karin Christina Hebbe 1964 -
Jan Hebbe 1931 1931
Bo Christian Edvard Hebbe 1932 -
Gustav Kristian Hebbe 1854 1857
Hans Kristian Emanuel Hebbe 1890 1938
Rut Maria Elisabet Hebbe 1887 1966
Ragnar Filip Hebbe 1885 1886
Birger Hebbe 1883 1884
Anna Vilhelmina Margareta Hebbe 1880 1962
Yngve Tjelmar Gustav Edvard Hebbe 1881 1882
Andreas Hebbe 1846 1900
Johan Edvard Clemens Hebbe 1850 1928
Augusta Beata Hebbe 1847 1931
Matilda Hebbe 1841 1925
Andreas Gustav Pius Hebbe 1807 1898
Karl Otto Andreas Hebbe 1873 -
Emma Augusta Vilhelmina Hebbe 1874 -
Anna Amalia Charlotta Hebbe 1869 -
Per Magnus Hebbe 1869 -
Sigrid Sofia Hebbe 1886 -
Otto Viktor Hebbe 1880 -
Ellen Margareta Hebbe 1877 1947
Kristian Otto Vilhelm Hebbe 1831 1891
Fredrik Vilhelm Hebbe 1809 -
Karl Gustav Hebbe 1803 1858
Anders Henrik Hebbe 1807 -
Emilia Gustava Hebbe 1801 -
Sofia Augusta Hebbe 1799 -
Kristian Hebbe 1799 -
Klara Vilhelmina Hebbe 1827 -
Lovisa Adelaide Hebbe 1822 -
Helena Matilda Hebbe 1822 1888
August Gottlieb Hebbe 1820 -
Maria Elisabet Hebbe 1818 1828
Henrik Otto Hebbe 1816 1888
Signe Amanda Georgina Hebbe 1837 1925
Tekla Teresia Elisabet Malvina Hebbe 1835 1861
Fanny Vendela Armida Hebbe 1833 1912
Anna Laura Vilhelmina Hebbe 1814 -
Emma Margareta Amalia Hebbe 1812 -
Asmund Gustav Rudolf Hebbe 1809 1889
Gustav Clemens Hebbe 1804 1893
Anders Vilhelm Hebbe 1779 1847
Johan Gustav Hebbe 1777 1847
Kristian Hebbe 1774 1834
Elisabet Maria Hebbe 1773 1840
Erdman Hebbe 1665 -
Anders Hebbe 1734 1825
Henrik Hebbe 1732 1808
Kristina Maria Hebbe 1730 1791
Johan Fredrik Hebbe 1728 1788
Kristian Hebbe 1727 1795
Kristian Hebbe 1698 1762
Johan Filip Hebbe 1806 1869
Bernhard Henrik Hebbe 1804 -
Filip Bernhard Hebbe 1764 1834
Kristian Filip Hebbe 1760 -
Simon Bernhard Hebbe 1726 1803
Kristina Elisabet Hebbe 1762 1841

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hebbe eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.