Personer med namnet Hassler

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hassler som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hassler

Namn Född Död
Karl Viktor Hassler 1866 1931
Karin Anna Sofia Hassler 1914 -
Gustav Adolf Hassler 1868 1952
Per Axel Gabriel Hässler 1859 1905
Kerstin Elly Margareta Hässler 1944 -
Lena Elisabet Hässler 1952 -
Karl Gustav Peter Hässler 1948 -
Eva Kristina Hässler 1947 -
Anders Patrik Hässler 1949 -
Ulla Elisabeth Hässler 1948 -
Frans Oskar Hässler 1838 -
Constance Henriette Ursilia Hässler 1836 -
Magnus Nils Hässler 1832 -
Karl Peter Hässler 1829 -
Kristina Maria Hässler 1825 -
Karolina Hässler 1824 -
Aron Hässler 1797 1868
Karin Elisabet Hässler 1879 1939
Ivar Gustav Hässler 1888 -
Jenny Kristina Maria Hässler 1854 1932
Eskil Bror Hässler 1915 1915
Elly Margareta Hässler 1913 -
Nils Aron Patrik Hässler 1910 -
Lars Peter Hässler 1908 -
Ingrid Hedvig Maria Hässler 1906 -
Karl Aron Petersson Hässler 1877 1949
Johan Gustav Hässler 1830 1885
Jenny Ingeborg Hässler 1889 1977
Otto Fritiof Hässler 1889 -
Adolf Erik Hässler 1888 -
Adolf Otto Alfred Hässler 1847 1929
Axel Rikard Hässler 1885 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hassler eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.