Personer med namnet Hasselgren

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hasselgren som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hasselgren

Namn Född Död
Anna Kristina Hasselgren 1789 1871
Valdemar Hasselgren 1756 1824
Sigurd Hasselgren 1870 1874
Gertrud Ottilia Hasselgren 1857 1941
Martina Gunilla Hasselgren 1855 -
Ingegerd Cecilia Elisabet Hasselgren 1853 -
Agnes Matilda Hasselgren 1851 1935
Valdermar Ludvig Hasselgren 1850 -
Lars Olof Fabian Hasselgren 1859 1940
Matilda Maria Hasselgren 1822 1908
Gustava Charlotta Hasselgren 1834 1920
Martina Valdemarina Hasselgren 1834 -
Olof Ludvig Bernhard Hasselgren 1827 1914
Lars Petter Hasselgren 1791 1852
Alida Ulrika Elisabet Hasselgren 1831 -
Emma Maria Hasselgren 1891 -
Fritz Gustav Hasselgren 1889 -
Johan Emil Hasselgren 1887 -
Karl Emil Hasselgren 1897 -
Albert Emil Hasselgren 1861 1921
Lars Erik Hasselgren 1932 -
Gunilla Margareta Hasselgren 1930 -
Kjell Lars Axel Hasselgren 1903 1981
Anders Hasselgren 1755 -
Abraham Hasselgren 1700 -
Kristina Hasselgren 1731 1788
Karl Johan Magnus Hasselgren 1809 1869
Ulla Alexandra Hasselgren 1913 1998
Olof Hasselgren 1735 1735
Erik Hasselgren 1732 1735
Olof Hasselgren 1695 1735
Maria Katarina Olofsdotter Hasselgren 1730 1799
Kristina Hasselgren 1643 -
Benedictus Hasselgren 1641 1685
Margareta Hasselgren - 1703
Harald Hasselgren 1636 1697
Petrus Hasselgren 1634 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hasselgren eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.