Personer med namnet Hasselblad

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hasselblad som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hasselblad

Namn Född Död
Kristina Ester Hasselblad - -
Engela Lovisa Hasselblad - -
Maria Karolina Klementina Hasselblad 1814 -
Arvid Jesper Hasselblad 1808 -
Karl Henrik Hasselblad 1805 1856
Arvid Hasselblad 1777 1819
Helge Viktor Hasselblad 1886 -
Calla Hasselblad 1880 1951
Karl Erik Hasselblad 1874 1942
Ivar Viktor Hasselblad 1873 -
Karolina Hasselblad - -
Herman Hasselblad 1859 -
Ingeborg Hasselblad 1858 1946
Ingeborg Helene Hasselblad 1857 1857
Anna Ida Hasselblad 1856 1921
Ingeborg Greta Christina Hasselblad 1901 -
Herman Hasselblad 1897 -
Eva Davida Hasselblad 1885 1939
Ernst Daniel Hasselblad 1870 1948
Karl Hugo Hasselblad 1867 1925
Ellen Hasselblad 1866 1928
Alice Hasselblad 1865 1941
Nils Herman Lorents Hasselblad 1829 1899
Susen Emilia Hasselblad 1849 1932
Arvid Viktor Hasselblad 1846 1907
Alma Viktoria Charlotta Hasselblad 1845 -
Fritz Oskar Hasselblad 1844 -
Fritz Viktor Hasselblad 1816 1893

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hasselblad eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.