Personer med namnet Hartvig

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Hartvig som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Hartvig

Namn Född Död
Jakob Hartvig 1803 1845
Wolf Benjamin Hartvig 1798 1879
Baruch Hartvig 1793 1859
Hugo Magnus Hartvig 1851 1886
Karin Hartvig 1894 2002
Gertrud Sophie Hartvig 1900 1991
Helen Hartvig 1893 1983
Jakob Axel Hartvig 1852 1923
Betty Simonette Hartvig 1859 1931
Ludvig Hartvig 1822 1892
Tore Magnus Hartvig 1897 1980
Ivar Ludvig Hartvig 1893 1955
Sigrid Hartvig 1891 1981
Fredrik Vilhelm Hartvig 1854 1939
Ingrid Hartvig 1957 -
Maj-Britt Hartvig 1920 2000
Eva Inga-Lill Hartvig 1931 -
Jan-Erik Hartvig 1931 -
Erik Axel Hartvig 1894 1978
Anne Marie Hartvig 1922 2004

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Hartvig eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.